Nowości w KeyShot 4

Wersja 4 wprowadza do programu szereg nowych funkcji i usprawnień, które jeszcze bardziej polepszają jakość i skracają czas pracy potrzebny do uzyskania foto-realistycznego renderingu z modelu 3D, pozostawiając konkurencyjne programy daleko w tyle.

Najważniejsze dodatkowe funkcje to:

 • Live linking
 • Fizyczne światła
 • Biblioteki kolorów Pantone ® i RAL ®
 • Nowe materiały Mold-Tech ®
 • Zaokrąglanie krawędzi modelu
 • Jeszcze lepsze przeźroczyste materiały
 • Zapis widoku wraz z ustawieniami środowiska (PRO)
 • Edytor oświetlenia HDR (PRO)
 • Renderowanie przebiegów (PRO)
 • Wsparcie dla obsługi ekranów 3D
 • Ulepszony import

Kompatybilność Live linking z Creo, SolidWorks i Rhino

Live linking pozwala na niezwykle łatwą aktualizację modelu zaimportowanego do KeyShot, po dokonaniu zmian w programie do projektowania.

Po przeniesieniu modelu z programu Creo, SolidWorks lub Rhino do KeyShot, oraz nadaniu materiałów i animacji, dzięki Live linking kolejne zmiany dokonane w programie do projektowania, można zaktualizować w KeyShot bez potrzeby ponownego importowania zmienionego już modelu z programu projektowego.

keyshot-4-live-linking


Nowe fizyczne światła

Oprócz już obecnego oświetlenia wynikającego z użycia środowiska HDR, KeyShot 4 wprowadza nowe światła fizyczne. Każdą zaimportowaną część modelu można zmienić w źródło emisji światła zupełnie inaczej niż w tradycyjnych aplikacjach do wizualizacji.

Aby nadać nowy kolor wystarczy przeciągnąć go i upuścić niezależnie od właściwości fizycznych materiału.

keyshot-4-physical-lights-feher


Biblioteki kolorów Pantone ® i RAL ®

Zawarte w programie biblioteki kolorów Pantone® i RAL® pozwalają na lepszą komunikację pomiędzy projektantem, sprzedawcą a klientem.

keyshot-4-color-libraries

keyshot-4-mold-tech

Nowe materiały Mold-Tech®

Dzięki współpracy z Mold-Tech ® w KeyShot 4 pojawiły się nowe materiały. Wkrótce będzie ich jeszcze więcej.


Zaokrąglanie krawędzi modelu

W KeyShot 4 istnieje możliwość dodania do modelu małych zaokrągleń naroży i krawędzi bez wpływu na wielkość pliku czy czas renderowania. Znacznie ogranicza to czas pracy nad geometrią.

keyshot-4-rounded-edges

keyshot-4-translucent-material

Jeszcze lepsze przeźroczyste materiały

Naukowo opracowany sposób interakcji przeźroczystych materiałów ze światłami fizycznymi sprawia, że są nazywane najlepszymi w branży.


Zapis widoku kompletnego (PRO)

Zapis widoku kompletnego pozwala na zapamiętanie położenia kamery wraz z wszystkimi jej ustawieniami. Pozwala to na zapis wielu konfiguracji modelu w jednym pliku. Dostępny w wersji PRO.

keyshot-4-model-sets


Edytor oświetlenia HDR (PRO)

Edycja oświetlenia w edytorze HDR jest teraz jeszcze lepsza. KeyShot 4 wprowadza możliwość dodawania punków oświetlenia za pomocą jednego kliknięcia myszy w oknie obszaru roboczego. Dostępny w wersji PRO.

keyshot-4-hdr-editor

Renderowanie przebiegów (PRO)

KeyShot 4 wprowadza możliwość renderingu mapy wysokości, mapy normalnych oraz mapy separacji obiektów ułatwiając późniejszą obróbkę otrzymanych renderingów. Dzięki możliwości renderowania warstw, każda z poszczególnych części może zostać wyrenderowana na osobnej warstwie. Dostępny w wersji PRO.

keyshot-4-render-passes


Wsparcie dla obsługi ekranów 3D (PRO)

Istnieje możliwość uruchomienia KeyShot w trybie stereo-mode na monitorach 3D. Od teraz KeyShot 4 daje możliwość zwiększenia wrażeń wizualnych podczas pracy w programie, jak i podczas prezentacji renderingów i animacji w wirtualnym otoczeniu 3D.

keyshot-4-stereoscopic

keyshot-4-improved-import

Ulepszony import

Dokładne importowanie danych jest jednym z podstawowych wymogów, jakie spełnia KeyShot. Importować model można z zachowaniem oryginalnej skali lub aktualizując już wczytaną geometrię, razem z nadanymi materiałami i animacjami.