Jak korzystać z nowych funkcji przepływu kolorów w KeyShot

Kolor jest jednym z najważniejszych elementów każdego procesu projektowego. Tworzenie przyciągających uwagę, atrakcyjnych wariantów kolorystycznych za pomocą KeyShot nie tylko pomaga ożywić pomysły, ale także może przekonać kontrahentów do wizji i kierunku danego projektu. Tutaj z pomocą przychodzą nowe funkcje skoncentrowane na kolorach w KeyShot 2023.3.

Krok 1: Tworzenie Multi-Koloru za pomocą selektora kolorów

Multi-Kolory działają podobnie do tego, jak Multi-Materiały. Aby utworzyć Multi-Kolor, wybierz część w swojej scenie, do której chcesz dodać Multi-Kolor i otwórz Właściwości materiału dla tej części. Następnie musisz odnaleźć okno koloru w ramach Właściwości materiału i otworzyć selektor. W zależności od rodzaju materiału, okno koloru może być przypisane do właściwości oznaczonej jako Kolor lub Rozpraszanie.

Gdy selektor kolorów jest otwarty, odnajdź ikonę rozwiniętej księgi próbek po prawej stronie pola nazwy u góry okna. Po jej wybraniu pojawi się menu kontekstowe, które otwiera listę Sub-Kolorów po kliknięciu. Ta lista Sub-Kolorów to miejsce, w którym zarządzasz różnymi kolorami, które stanowić będą Twój Multi-Kolor.

Krok 2: Dodawanie Kolorów do Twego Multi-Koloru

Istnieje kilka sposobów dodawania kolorów do listy Sub-Kolorów:

  • Pierwszą opcją jest po prostu naciśnięcie znaku plus i utworzenie koloru od podstaw za pomocą parametrów koloru w oknie koloru. Możesz również wprowadzić tutaj konkretne kody hex. Jeśli wybierasz tę opcję, upewnij się, że zmienisz nazwę koloru przed lub po dostosowaniach.
  • Drugi sposób to dodawanie kolorów z próbek na dole okna selektora kolorów. Najpierw naciśnij ikonę plusa, aby dodać nowy kolor, a następnie wybierz Próbkę z biblioteki Próbek Kolorów lub biblioteki Kolorów Sceny, aby dodać ten kolor do listy. W tym przypadku nie będziesz musiał zmieniać nazwy koloru, ponieważ przyjmie ona istniejącą nazwę przypisaną do próbki koloru, którą dodałeś.
  • Trzeci sposób to otwarcie biblioteki kolorów z panelu Biblioteki i wybieranie konkretnych kolorów z wielu dostępnych domyślnie w KeyShot (Pantone, Coloro, NCS itp.). Następnie przeciągnij i upuść pożądany kolor z biblioteki do listy. Ponownie, przy tej metodzie nie ma potrzeby zmiany nazwy koloru, ponieważ będzie ona zachowywać te same informacje o kolorze, które były przypisane do próbki w bibliotece.

Te same metody można zastosować do dowolnej części w scenie, do której chcemy zastosować Multi-Kolor.

Krok 3: Tworzenie Kolorystyki za pomocą Twojego Multi-Koloru

Po skonfigurowaniu Multi-Kolorów otwórz okno Trybu Koloru, wybierając opcję z górnej wstążki w programie. Jeśli nie widzisz opcji Tryb Koloru, kliknij prawym przyciskiem myszy na wstążce, aby otworzyć menu kontekstowe, i upewnij się, że Tryb Koloru jest zaznaczony.

Po wybraniu, okno KeyShot przejdzie w Tryb Koloru. Tutaj panel biblioteki jest uproszczony do samych bibliotek kolorów, a nowy panel Kolorystyki jest widoczny po prawej stronie ekranu.

Panel Kolorystyki podzielony jest na dwie sekcje: górna to miejsce, gdzie znajdą się Twoje utworzone kolorystyki, a dolna pokazuje różne Multi-Kolory przypisane do każdej części modelu.

W dolnej sekcji Multi-Kolorów można dalej edytować kolory, usuwając je lub zmieniając nazwy, a nowe kolory można dodawać, przeciągając je z panelu biblioteki po lewej stronie lub przeciągając z innych list Multi-Colorów.

Kolorystyki można tworzyć, wybierając ikonę plusa po prawej stronie pola nazwy kolorystyki. Spowoduje to automatyczne utworzenie kolorystyki z aktualnej widocznej konfiguracji koloru. Kolorystyki można następnie dalej edytować, wybierając, który kolor dla każdej części będzie ustawiony w aktualnie wybranej kolorystyce. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy każdą kolorystykę, aby zmienić jej nazwę lub usunąć, jeśli to konieczne.

Krok 4: Renderowanie Kolorystyk za pomocą Kolejki Renderowania

Gdy jesteś zadowolony z kolorystyk które przygotowałeś, możesz ustawić je do jednoczesnego renderowania za pomocą kolejki w oknie Renderowania. Po otwarciu okna wybierz kartę Kolejka. Następnie, wzdłuż prawej strony okna renderowania, znajdziesz przycisk Dodaj Kolorystyki. Po jego wybraniu otworzy się okno „Dodaj do kolejki” dla kolorystyk i będziesz mógł wybrać, które kolorystyki chcesz dodać. Następnie po prostu renderuj kolejkę i czekaj, aż Twoje kolorystyki pojawią się w folderze docelowym!

Podsumowanie

Dzięki zupełnie nowemu Trybowi Koloru i procesom pracy z kolorystyką w KeyShot, tworzenie dokładnych wariantów kolorystycznych jeszcze nigdy nie było takie łatwe. Dzięki prostemu interfejsowi przeciągnij i upuść oraz możliwości grupowej obróbki renderów jednym kliknięciem, KeyShot pozwala wzmocnić procesy zarządzania kolorami, dostarczając bardziej elastyczne obrazy wszystkim Twoim partnerom.

Wypróbuj KeyShot już dzisiaj! Pobierz bezpłatne DEMO!

Pobierz KeyShot i zobacz, jak szybko możesz tworzyć niesamowite rendery i animacje 3D.