Nowości w KeyShot 9.1

Niedawna premiera KeyShot 9 przyniosła dużo wyczekiwanych nowości m.in. wsparcie GPU dla śledzenia promieni w czasie rzeczywistym, zastosowanie sztucznej inteligencji przy odszumianiu, technologię RealClothTM  oraz narzędzia do łatwego importowania modeli i materiałów. Nie gasną echa premiery, gdy firma Luxion udostępnia do pobrania KeyShot 9.1. A w nim m.in. Rozciąganie UV wspierające pozycjonowanie i umieszczanie tekstur i etykiet, Szablony nazw usprawniające opcje nazywania plików oraz Rendering sieciowy w oparciu o GPU pozwalający zwiększyć moc renderowania wykorzystując wszystkie dostępnie sieciowo karty graficzne.

Pełna lista funkcji i ulepszeń w KeyShot 9, wraz z informacjami na temat działania każdej funkcji, jest dostępna w  KeyShot 9 What’s New Guide.

Najważniejsze nowości opisane są poniżej:

Rozciąganie UV – w KeyShot 9.1

Rozciąganie UV jest nową funkcją w KeyShot Pro I najnowszym dodatkiem do menu w KeyShot 9Rozciąganie UV umożliwia generowanie map UV, dwuwymiarowej reprezentacji powierzchni 3D, która pozwala dokładnie owinąć tekstury lub etykiety na powierzchni obiektu. Rozciąganie UV w KeyShot pokazuje podgląd obiektu, zapewnia opcje szybkiego owinięcia jednym kliknięciem dla prostych obiektów lub zaawansowanego owijania przez definiowanie łączeń i kierunku, z określeniem pozycji w celu dostosowania rozmiaru, skali i obrotu mapy UV. Więcej informacji na temat korzystania z Rozciągania UV jest dostępne tutaj.

KeyShot Co nowego Rozciąganie UV

Szablony nazw

Dzięki szablonom nazw masz teraz precyzyjną kontrolę nad nazwą pliku renderowanego obrazu, animacji, KeyShotXR lub Konfiguratora. Zapewnia to elastyczność automatycznego generowania niestandardowych nazw plików dla sceny, z niestandardowymi opcjami nazewnictwa, takimi jak wersja, nazwa sceny, aktywna kamera, bieżąca data i inne. Niestandardowe szablony nazw pozwalają na stosowanie nazw plików pasujących do konwencji nazewnictwa lub struktury plików Twojej organizacji. Ponadto umożliwia łatwiejszą nawigację po plikach w folderze wyjściowym podczas renderowania zadań zawierających wiele obrazów. Więcej informacji na temat korzystania z szablonów nazw można znaleźć tutaj.

Wsparcie GPU dla rendering sieciowego KeyShot

Rendering sieciowy w KeyShot aby przyspieszyć proces renderingu, posiada teraz opcję użycia wszystkich kart graficznych, które znajdują się w komputerach połączonych w sieć. Opcja ta pozwala ustawić preferowane parametry wizualizacji dziedzicząc opcje z zaznaczonej sceny lub określając tryb GPU lub CPU. Aktualizacja KeyShot 9.1 wprowadza także Monitor sieciowy KeyShot wyświetla typ komputerów dostępnych w sieci. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

To tylko kilka z nowości, które można znaleźć w KeyShot 9.1. Oprócz nich wprowadzono także dodatkowe funkcje i aktualizacje, takie jak ulepszenia renderowania w trybie GPU, w tym niezależne przełączanie CPU / GPU dla renderowania i widoku w czasie rzeczywistym, obsługa materiałów AxF, obsługa warstwy renderowania w systemach z wieloma GPU. Znacznie poprawiono także optymalizację zużycia pamięci. Aktualizacje interfejsu użytkownika obejmują ulepszone rozmieszczenie okna Materiałów, ulepszoną obsługę zablokowanych części oraz lepszą reakcję podczas uruchamiania i zapisywania. Ulepszenia materiałowe obejmują opcję zmiany rozmiaru DPI dla u3m, opcję Flip Normals dla Fuzz, stałą jasność dla mediów rozpraszających i oświetlenia wewnętrznego oraz znacznie ulepszone środki kaustyczne. Ponadto sceny zapisane w trybie wydajności zostaną otwarte w trybie wydajności, modele mogą zostać dodane do ulubionych, dodano obsługę 32-bitowych plików EXR HDRI, skrypty KeyShot zostały zaktualizowane do wersji Python 3.8.

Pełna lista funkcji i ulepszeń w KeyShot 9, wraz z informacjami na temat działania każdej funkcji, jest dostępna w  KeyShot 9 What’s New Guide.