Tworzenie animacji

keyshot tworzenie animacji pierwsza grafika rozstrzelenie duze

Tworzenie animacji w KeyShot.

KeyShot Animacja posiada rewolucyjną, opatentowaną technologię tworzenia animacji do celów marketingowych i sprzedażowych. Tworzenie animacji w programie nie polega na definiowaniu klatek kluczowych, a na bezpośrednim dodawaniu ruchu (np. obrotu) do poszczególnych części modelu 3D.

Jak działa KeyShot Animacja?

Zamiast polegać na klatkach kluczowych, została opracowana nowa metoda dodawania ruchu do obiektów, dająca możliwość łatwego tworzenia i edycji wybranych przemieszczeń części modelu, całego złożenia lub kamery. Aby stworzyć animację wystarczy wybrać obiekt, lub kamerę a następnie wybrać rodzaj ruchu oraz czas jego trwania. Wszystko pojawia się na osi czasu, pozywającej na łatwe zarządzanie całą animacją. Dzięki temu możliwy jest do uzyskania szybki rendering projektowanego złożenia, czego nie daje żaden inny program do renderingu.

keyshot tworzenie animacji jak działa KeyShot animacja

KeyShot Animacja… …szybki rendering.

KeyShot Animacja głowy nacisk kładzie na możliwość tworzenia animacji dla celów prezentacji produktu, instrukcji montażu czy tworzenia bogatych materiałów marketingowych. Tworzenie animacji dzięki KeyShot możliwe jest dzięki pełnej prezentacji funkcjonalności prototypu czy powstałego już produktu.

KeyShot Animacja jest dodatkiem dostępnym dla licencji KeyShot, KeyShot PRO, lub KeyShot for CAD Edition.