KeyShot 8 działa na komputerach klasy PC oraz Mac. Jak zacząć pracę w programie KeyShot?
Po uruchomieniu programu użyj przycisku Import aby zaimportować model 3D.

Aby nadać materiał wystarczy wybrać do z Biblioteki, przeciągnąć i upuścić na daną część modelu.

Przydatne: Nadany już materiał można szybko skopiować i wkleić do kolejnej części. Shift+lewy klawisz myszy (należy kliknąć w nadany materiał) kopiuje go. Shift+prawy klawisz myszy (należy kliknąć w kolejną, inną część) wkleja skopiowany materiał.

Oświetlenie również wystarczy przeciągnąć i upuścić z Biblioteka

Przydatne: Ctrl + przeciągnięcie myszką, z wciśniętym lewym klawiszem umożliwia obracanie modele.
Wybrane tło z biblioteki również wystarczy przeciągnąć i upuścić!
Aby dostosować kamerę wystarczy manipulować myszką z wciśniętym lewym klawiszem myszy, lub użyć kółka myszy, aby zbliżyć lub oddalić.
Przycisk Wizualizacja pozwala na zdefiniowanie jakości i wielkości obrazka. Gratulacje – pierwsza foto-realistyczna wizualizacja gotowa.