KeyShot – nowoczesne funkcje

Przy użyciu zaawansowanych technologii, w KeyShot 8 dodane zostały nowoczesne funkcje, takie jak mapowanie przemieszczeń, materiały z osadzonymi płatkami i bąbelkami, materiały objętościowe, w tym środki kaustyczne, interfejsy płynów, interaktywne wycięcia, interaktywne korekty kolorów i krzywych intensywności obrazu, materialne sposoby zaawansowanych konfiguracji produktu i wiele więcej. Razem  reprezentują one możliwości, które usprawniają pracę, zapewniając lepszy workflow oraz mniej wysiłku, jednocześnie eliminując zależność od przełączania się między aplikacjami w celu uzyskania potrzebnych szczegółów i wyglądu. 

Ponieważ przy podejmowaniu decyzji projektowych coraz więcej firm korzysta z wizualizacji 3D w czasie rzeczywistym, KeyShot oferuje zaawansowane rozwiązania grafiki komputrowej dla projektantów i inżynierów. Program zapewnia szybkość w czasie rzeczywistym w prostym w obsłudze interfejsie zaprojektowanym z myślą o wydajnym przepływie pracy, z najdokładniejszymi materiałami i zaawansowanymi możliwościami oświetlenia. Zapewniając użytkownikom wyniki szybsze niż jakiekolwiek inne dostępne oprogramowanie, KeyShot stał się narzędziem projektowym dla designerów, inżynierów, specjalistów ds. marketingu oraz artystów , wpasowując się idealnie w ich przebieg pracy. KeyShot 8 opiera się na założeniu, aby rozszerzać funkcje, które są przydatne dla użytkowników, generując potrzebne wyniki, usuwając zależność od oprogramowania dodatkowego, tworząc najdokładniejsze materiały, tekstury i oświetlenie w celu uzyskania najbardziej niesamowitych efektów wizualnych produktu. 

KeyShot 8 jest kamieniem milowym, który rozszerza możliwości użytkowników KeyShot i zwiększa stabilność zarówno w celu usprawnienia procesu renderowania 3D, jak i wyników renderowania 3D”, mówi Claus Wann Jensen, współzałożyciel i dyrektor generalny Luxion. „Zaangażowanie setek wspanniałych użytkowników KeyShot pomogło stworzyć podwaliny dla nowych możliwości KeyShot 8 i przyszłych ulepszeń.” 

Przegląd KeyShot 8 

KeyShot 8 zawiera funkcje i aktualizacje specyficzne dla pięciu obszarów – materiały i objętość, oświetlenie i optyka, zaawansowana geometria, obraz i dane wyjściowe oraz współpraca. W tych pięciu obszarach KeyShot 8 ma pięć podstawowych funkcjonalności wraz z innymi aktualizacjami, które koncentrują się na utrzymaniu przepływu pracy w KeyShot. Style obrazu pozwalają użytkownikom dodawać i dostosowywać wygląd w czasie rzeczywistym w KeyShot. Przekrój to nowe, uproszczone podejście do tworzenia przekrojów. Scattering Medium tworzy nowe opcje wyglądu sceny i materiału. Nowe shadery geometrii zwiększają możliwości przemieszczania, dodawania bąbelków i płatków. A KeyShot Viewer z KeyShot Configurator i wyjście glTF / GLB oferują nowe możliwości współpracy. 

Najważniejsze cechy KeyShot 8 

Poniżej przedstawiono najważniejsze funkcje KeyShot 8. Film z omówieniem funkcji i przykłady nowych możliwości w KeyShot 8 są dostępne pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=I14ndjM__bY. Pełna lista funkcji i ulepszeń w KeyShot 8 oraz informacje o tym, jak działa każda funkcja, są dostępne w Przewodniku po nowym KeyShot 8. Najważniejsze funkcje to: 

Style obrazu 

Style obrazu to nowa funkcja, która umożliwia użytkownikom dokonywanie korekt fotograficznych sceny KeyShot w czasie rzeczywistym przed lub po renderowaniu. Można tworzyć wiele styli obrazów i dodawać je do listy dla szeregu różnych styli, które można następnie wykorzystać w Studiach KeyShot. Opcja Fotograficzna obejmuje korekty mapowania tonów, kontrolę krzywej, korekty kolorów, nadpisywanie kolorów tła oraz możliwość zastosowania sceny głównej. Dowiedz się więcej

Cutaway 

Cutaway to nowe podejście do tworzenia zaawansowanej grafiki cutaway, która pozwala użytkownikom na użycie części i prymitywów 3D do wycięcia geometrii poprzez przypisanie materiału Cutaway do obiektu. Materiał Cutaway pozwala również użytkownikom dodawać i definiować Cutaway Caps jako cieniowany kolor, ten sam materiał, co obiekt do cięcia lub jako materiał niestandardowy. Dodatkowo wszystkie przekroje mogą być animowane. Dowiedz się więcej

Media rozpraszające 

KeyShot obsługuje teraz tworzenie mediów rozpraszających, które pozwalają użytkownikom symulować rozpraszanie cząstek i wolumetrię, taką jak dym i mgła. Można tego używać w połączeniu ze światłami fizycznymi do wizualizacji promieni / wiązek światła. Dzięki temu użytkownicy mogą użyć tekstury gęstości i zastosować ją tak, jak w przypadku każdego innego materiału. Ponadto użytkownicy mogą rozszerzyć kontrolę nad mediami rozpraszającymi dzięki pełnej obsłudze plików OpenVDB zastosowanych do tekstury gęstości jako mapy objętości. Dowiedz się więcej

Węzły geometrii 

KeyShot 8 wprowadza zupełnie nowe podejście do pracy z geometrią w KeyShot. Za pomocą Grafu materiałów oraz zaawansowanego edytora materiałów w KeyShot, użytkownicy mają teraz trzy nowe typy węzłów geometrycznych (shadery) do modyfikowania geometrii obiektu za pomocą przemieszczenia, pęcherzyków lub płatków. Dowiedz się więcej o typach węzłów geometrii. Węzły geometrii obejmują: 

Przemieszczenie – Przemieszczenie pozwala użytkownikowi modyfikować geometrię za pomocą map przemieszczeń (tekstur). Mapy przemieszczeń definiują topologię materiału podobną do mapy wypukłości, ale zamiast symulować wysokość powierzchni, faktycznie ją modyfikuje. 

Pęcherzyki – pozwalają użytkownikowi modyfikować geometrię poprzez automatyczne dodawanie kulistych wnęk w obiekcie. Zapewniono kontrolę nad rozmiarem pęcherza, jego zmiennością, gęstością i limitem. Dodatkowo można użyć tekstury do zdefiniowania gęstości bąbelków. 

Płatki – Płatki pozwalają użytkownikowi modyfikować geometrię, zamieniając dowolny obiekt w trójwymiarową objętość kwadratowych lub sferycznych płatków. Zapewniono kontrolę nad kształtem, rozmiarem, zmiennością, gęstością i limitem płatków. Dodatkowo do zdefiniowania gęstości płatków można użyć tekstury. 

KeyShot Viewer 

KeyShot Viewer to nowa, bogata w funkcjonaności aplikacja do uzupełniania recenzji projektów, zwiększania interaktywności prezentacji i zwiększania możliwości współpracy. Za jego pomocą użytkownicy mogą otwierać, przeglądać i wchodzić w interakcje ze sceną KeyShot w czasie rzeczywistym za pomocą myszy, dotyku, pióra lub rysika do eksploracji sceny lub zmiany materiałów i oświetlenia. Użytkownicy mogą tworzyć Studia i konfiguratory z poziomu KeyShot do użytku w KeyShot Viewer. Dowiedz się więcej

Dodatkowe funkcje 

Inne funkcje, które użytkownicy mogą znaleźć w KeyShot 8, to zupełnie nowy Asystent migracji do migracji niestandardowych zasobów z KeyShot 7. KeyShot Cloud jest teraz w pełni zintegrowany z interfejsem KeyShot bez konieczności logowania się, aby przeglądać zasoby. Nowy typ materiału Spotlight oferuje zaawansowaną kontrolę światła z obsługą gobo (szablonu). Dodano także nowy wielowarstwowy materiał optyki do symulacji wysokiej klasy elementów optycznych. Interfejsy cieczy eliminują teraz potrzebę rozdzielania geometrii cieczy na różne powierzchnie. Wybieranie kolorów jest teraz ulepszone dzięki możliwości używania i ujawniania kodów szesnastkowych kolorów RGB. Efekt Bloom posiada teraz parametr Próg Blooma do kontrolowania ilości kwitnienia (poświaty) wokół świateł. Aktualizacja funkcji zrzutów ekranu umożliwia użytkownikom dołączanie przezroczystości Alpha do wyjścia zrzutu ekranu i zapisywanie metadanych w łatwym do odczytu formacie. Nowa opcja eksportu glTF / GLB umożliwia udostępnianie interaktywnych scen KeyShot na platformach takich jak Facebook lub dodawane do prezentacji PowerPoint. Dodano także obsługę formatu plików 3D dla Rhino 6 (Mac i Windows) oraz Autodesk Inventor 2019 (Windows).