Jak animować przemieszczającą się geometrię w KeyShot

Animacja geometrii jest bardzo potężnym narzędziem. Pozwala przekształcić geometrię powierzchni obiektu, przenosząc rendery na wyższy poziom szczegółowości i realizmu. Oto, jak ożywić geometrię dzięki animacji.

keyshot animating displacement 1080x1080 1

Animacja przemieszczającej się geometrii

Animacja geometrii ma wiele różnych zastosowań do wizualizacji ruchu powierzchni oraz obiektów. Chociaż tutaj pokazany bardziej abstrakcyjny przykład, to funkcjonalność tę można zastosować w wielu innych przypadkach, takich jak animacja ruchu wody, przepływ krwi w animacji medycznej, ciśnienie w oponach rowerowych bądź samochodowych, ruch materiału dla przedmiotów miękkich i wiele więcej. Jeśli możesz utworzyć animowaną mapę przemieszczeń, możesz użyć jej w KeyShot do tworzenia ruchu. Postępuj wzorując się na filmie lub poniższymi wskazówkami

1. Dodaj swój model do sceny

W tej krótkiej wskazówce użyjemy prostej płaszczyzny z biblioteki modeli KeyShot. W oknie Biblioteki KeyShot wybierz kartę Model, a następnie kliknij dwukrotnie Płaszczyznę, aby dodać go do sceny.

2. Przygotuj swoją animowaną mapę przemieszczeń

Będziesz potrzebować pliku wideo lub sekwencji obrazów efektu, którego chcesz użyć jako mapy przemieszczeń. W tym przykładzie utworzono animowany wzór komórki 4K w programie After Effects. Możesz pobrać ten plik, jeśli chcesz go użyć dla siebie. http://www.keyshot.com/download/349428/

3. Użyj grafu materiałów, aby dodać węzły

Kliknij dwukrotnie na obiekt, aby wyświetlić kartę Materiału, a następnie wybierz Graf materiału. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać i dodać węzeł Przemieszczeń z menu Geometria. Kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy, wybierz Teksturę i dodaj węzeł Mapy Wideo. Po dodaniu pojawi się na on osi Czasu Animacji (Okno, Animacja lub wybierz klawisz A, aby wyświetlić oś Czasu Animacji).

Uwaga: Graf materiału jest dostępny w KeyShot Pro.

4. Zaimportuj wideo

Kliknij dwukrotnie węzeł Mapa Wideo, aby otworzyć Właściwości Mapy Wideo. Musisz zaimportować swoje wideo, wybierając folder obok okna listy klatek. Przejdź do lokalizacji pliku wideo i wybierz Otwórz. Jeśli utworzyłeś sekwencję PNG lub JPG, możesz również zaimportować te obrazy. KeyShot automatycznie przekonwertuje plik wideo na wybraną sekwencję PNG lub JPG i umieści obrazy w określonej lokalizacji.

5. Connect Nodes and Execute Geometry

Po zaimportowaniu klatek upewnij się, że twoja mapa wideo jest zaznaczona, i naciśnij „C” na klawiaturze, aby wyświetlić podgląd koloru mapy wideo w Widoku w Czasie Rzeczywistym. Stamtąd możesz dostosować lokalizację oraz skalę do własnych upodobań. Naciśnij „C” na klawiaturze ponownie, aby wyjść z trybu podglądu kolorów. Połącz węzeł mapy wideo z węzłem przemieszczania, a węzeł przemieszczania ze złączem Geometrii obiektu. Dokonaj niezbędnych korekt wysokości we Właściwościach Przemieszczania, a następnie wybierz opcję Wykonaj Węzeł Geometrii, aby wygenerować efekt. Do tej geometrii możesz również zastosować mapy tekstur w celu dodatkowego dostosowania.

Podczas przejeżdżania po osi czasu animacji nie zobaczysz animacji przemieszczania, ponieważ geometria wymaga ponownego wykonania się w każdej klatce, aby zapobiec zawieszeniu się maszyny. Szybkim sposobem na podgląd wyników jest wybranie opcji Podgląd na końcu menu Osi Czasu Animacji.